mardinde gezilecek 6 mekan

Mardin’de Gezilecek 6 Mekan

Şehidiye Medresesi : Medresenin yapıldığı tarih bilinmemektedir. Girişteki vakfiye’ye göre 1239 – 1260 yılları arasında  Katip Ferdi’ye göre ise Artuk Aslan döneminde 1201-1239 yılında yaptırıldığı ileri sürülmektedir. Medresenin  orjinalliği günümüze kadar ulaşmamıştır restore çalışmaları ve avlu içerisine yapılan yapılardan dolayı orjinal değildir ama o günkü güzelliğini taşımaktadır. Mardin merkezde bulunan bu Kilisenin ulaşımı oldukça kolaydır. […]